Kemal Özçelik (1924- )

 1940 yılında Maltepe Askeri Lisesi,1942 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

İkinci dünya savaşı zamanına rastgelmesinden dolayı süvari sınıfı ihtisasını Konya Karaman da yapmıstır.

1944-1946 yılları arasında 14.süvari tümeninde bulunmuştur.

Bunu takiben 1947 yılında Üstteğmen rütbesi ile Süvari okuluna gelmiş,

1961 yılına kadar Ayazağa Süvari Okulunda milli binicilik takımında yer almıştır.

1948 ve 1956 Olimpiyatlarına katılmış olan Özçelik.

1956 olimpiyatlarında Cross-country yarışmasını bitiren 11 müsabıktan biridir,

ayrıca bir Türk olarak bu yarışmayı hatasız bitirmiş tek sporcudur.

 1947-1961 yılları arasında defalarca Londra,Paris,Luzern,Dublin Stockholm,Pinerolo,

Roma,Belgrad,Ahın,Roterdam,Marsilya, Nice,Torino,Viyana’da müsabakalara katılmış

 ve birçok dereceler almıştır.Yurt içi müsabakalarında sayıları çok fazladır.

 Bu alınan derecelerin içinde 1954 Marsilya 2.10cm ile Avrupa şampiyonluğu

 ve aynı müsabakada 2.03 cm ile 3. lük Kemal Özçelik’e aittir,

bu kırılan rekor 2.10cm Türkiye’de tarihi boyunca kırılmış en yüksek rekordur

 ve halen kırılamamış- Tır.Ayrıca 1957 Ahın da Dünya yüksek atlama şampiyonasında

 2.07cm rekor ile dünya 3.olmuştur.Olimpiyatta Türklerin Cross-country’de aldıgı en iyi derecedir,

Olimpiyat 18.liği., Milli binicilik hayatının dışında Tarım Bakanlığı Yüksek Komiserler kurulu üyesi olarak

 27 yıl görev yapmıştır. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Müşavirliğine atanan Kemal Özçelik 1982 yılına kadar

 bu görevine devam etmiştir.3 Cumhurbaşkanı ve 1 cumhurbaskanı vekili ile görevine devam etmiştir.

 Uzun seneler Martı Holding A.Ş bünyesinde görev yapan Özçelik Son iki yıldır hatıralarını biraraya

getirmeye gayret etmektedir. TMOK üyesidir.Ayrıca Milli binici oluşundan dolayıda birçok Spor kuruluşu,

TMOK,GenelKurmay spor dairesi ve Binicilik Federasyonu tarafından hizmet ödülleri sahibidir.